รวมข่าวสาร

ตัวอย่างภาพยนตร์สารคดี
แผ่นดินวัยเยาว์

ตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์ ที่สถานีข่าวTNN 24
ผลิตขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แถลงข่าวภาพยนตร์สารคดี
เรื่องแผ่นดินวัยเยาว์

บรรยากาศสดการแถลงข่าวภาพยนตร์สารคดีเรื่องแผ่นดินวัยเยาว์
จากพระราชวังพญาไทผลิตขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายงาน...ชาวไทยเตรียมรับชม
ภาพยนตร์สารคดีประวัติศาสตร์ไทย
"แผ่นดินวัยเยาว์" 9 มิ.ย.นี้

โอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์
ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ //
ทรู คอร์ปอเรชั่น และสถานีข่าว TNN24 ร่วมกันผลิตภาพยนตร์ สารคดีชุดพิเศษ "แผ่นดินวัยเยาว์" ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งจะออกอากาศวันแรกในวันที่ 9 มิถุนายน นี้