เบื้องหลัง

ตอนที่ 3 การศึกษาและการเลี้ยงดู

โรงเรียนประถมเล็กๆแห่งนี้ในเมืองโลซานน์ "Ecole Nouvelle de la Suisse Romande" เป็นสถานศึกษาที่รัชกาลที่ 8 และร.9 ทรงเคยศึกษาเมื่อครั้งทรงพระเยาว์

ทีมงานได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี เอื้อเฟื้อให้เข้าพื้นที่ถ่าทำ เราถ่ายในพื้นที่ๆเคยเป็นห้องทรงเคยศึกษา ทรงเคย ประทับตรงไหน และเมื่อทรงทอดพระเนตรผ่านนอกหน้าต่างในห้องเรียนนี้ ทรงเห็นอะไร ในห้องรับประทานอาหารของโรงเรียน และ ห้องงานฝีมือ การทำเครื่องไม้ก็เช่นกัน เราได้รับเกียรติอย่างสูงจากโรงเรียน เราได้พูดคุยกับนักเรียนทั้งที่ศึกษาอยู่ และนักเรียนใน โครงการแลกเปลี่ยนทางภาษากับโรงเรียนวังไกลกังวลอีกด้วย