เบื้องหลัง

ตอนที่ 2 บ้านใหม่ที่โลซานน์ เลขที่ 16 ถนนทิสโซต์ – วิลล่าวัฒนา

วิลล่าวัฒนาปัจจุบัน เป็นตึกหลังใหม่ที่สร้างทับอาคารเดิม แต่ทัศนียภาพโดบรอบยังคงมีลักษณะเช่นเดิมอยู่ เช่น ถนนทางเข้า้บานที่ ลาดชันสู่ลานจอดรถ บ้านหลังเล็กๆที่อยู่เคียงคู่วิลล่าวัฒนาหลังเก่า และบ้านเรือนโดยรอบยังคงมีลักษณะเฉพาะของชาวสวิส ที่รักษา ไว้ในแบบฉบับเดิม

เราเดินทางมาที่นี่ จากการเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการเข้าพื้นที่ถ่ายทำจากคุณลีซองดร์ บุตรชายครูส่วนพระองค์ของในหลวงเมื่อ ครั้งทรงพระเยาว์ เพราะที่นี่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล เป็นเอกชนที่มีเจ้าของบ้านอาศัยอยู่เป็นปกติทั่วไป บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าได้ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษ

การถ่ายทำของทีมงานที่วิลล่าวัฒนา เราใช้เพียงสายตาส่งต่องานกัน ห้ามส่งเสียง หรือใช้ได้ก็ต้องกระซิบข้างหูกันเบาๆ แปลกใจตรง ที่เราไม่สารถสั่งงานกันได้ในพื้นที่ๆเราไม่เคยมาเลย แต่เราต่างรู้ว่าใครจะถ่าย ณ จุดไหน และใครจะต้องทำอะไร การถ่ายทำ ณ วิลล่าวัฒนา ในวันนั้น จึงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะเราเชื่อและทำตามคำที่พ่อเคยสอนว่าหากเรารู้หน้าที่ และทำหน้าที่ของตนเอง มีความสามัคคี งานก็จะดำเนินไปได้

วิลล่าวัฒนา จากภาพในอดีตสู่ปัจจุบัน นับเป็นความท้าทายของทีมงานอย่างยิ่งที่ต้องถ่ายทอดภาพให้รับรู้ในความรู้สึกเมื่อครั้งในอดีต และบ้านหลังนี้เอง ที่พระชนนี พระพี่นางฯ และยุวกษัตริย์พระองค์น้อย พร้อมพระอนุชา ทรงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในแบบสามัญชน ท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ถ่ายทอดไว้ในตอนนี้ว่า สมเด็จย่าทรงสอนให้พึ่งพาตนเอง และให้เกียรติผู้อื่น ของเล่นในครั้งทรงพระเยาว์ยังต้องเก็บเงินซื้อเอง และต่อมาก็ทรงประดิษฐ์ของเล่นไว้เล่นเอง ในจุดๆหนึ่งของพื้นที่แห่งนี้ อาจจะเป็น ที่เริ่มต้นของนักประดิษฐ์ระดับโลกก็เป็นได้

ทีมงานเดินทางตามหาล้านเลขที่16 ถนนทิสโซต์ ซึ่งเป็นแฟลตเล็กๆที่ราชสกุลมหิดล เดินทางมาประทับและใช้ชีวิตอย่างสามัญชนหลัง เปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศสยาม

เราตามรอยมาจากหนังสือแม่เล่าให้ฟัง พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แล้วพบว่า แฟลตแห่งนี้ยังมีอยู่ มีระเบียงเล็กๆ และพื้นที่ลานจอดรถด้านหลังอาคาร ที่สมเด็จพระนี่นางฯทรงเล่าในหนังสือ ว่าทรงใช้ พื้นที่นี้หัดปั่นจักรยานด้วยกันสามพี่น้อง

ที่นี่เงียบสงบ อาจมาจากที่คนสวิสเป็นผู้ที่ให้เกียรติต่อกันและกัน มีความเป็นส่วนตัวสูง เราจึงถ่ายทำด้วยความเคารพและให้เกียรติต่อ สถานที่แห่งนี้ มีความสำรวมและระมัดระวังอย่างมาก มีเพียงเสียงลมหายใจ และไอหนาวที่ออกจากปากเท่านั้น จึงเป็นสถานที่ถ่ายทำที่ ทำให้เรามีสติอยู่กับตัวเองอย่างมาก ทุกคนพิถีพิถันเพื่อให้ได้ภาพที่กลั่นกรองความรู้สึก ว่าที่แห่งนี้เอง ที่สมเด็จย่าเลี้ยงพระธิดาและ พระโอรสในแบบของพระองค์เอง เรียบง่าย ไม่ได้สบาย โอ่อ่า ทรงสอนให้ประหยัด อดออม และพอเพียง